fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów dokonujących zakupu w naszym sklepie internetowym dostępnym w domenie https://e-sandwichpanels.com (dalej: Sklep) oraz korzystających z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, jest Kingspan sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku, przy ul. Przemysłowej 20, 27-300 Lipsko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018175., posiadającą numer NIP: 8992212932, nr tel. +48 532 720 099 (zwaną dalej: „Kingspan”).

We wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi oraz ich ochroną możesz pisać do nas na adres office@e-sandwichpanels.com

 1. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Polityka odnosi się do wszystkich naszych klientów (obecnych, potencjalnych i dawnych klientów) zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Sklep).

To jakie dane zbieramy i przetwarzamy zależy od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem z Sklepu, to w szczególności:

 1. dane pozwalające na identyfikację użytkownika Sklepu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 1. informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności), informacje dotyczące zamówień, zakupów, zwrotów, rabatów;
 1. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane ma temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Sklep, którymi Towarami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany Towar).

W przypadku, gdy w celu realizacji umowy sprzedaży lub realizacji innej usługi dostępnej w ramach Sklepu, prosimy o podanie danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są nam niezbędne do realizacji umowy lub usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydujesz się na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcji lub usług w ramach Sklepu może być niemożliwe.

 1. W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE ?

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym z poniższych celów:

dokonania rejestracji w Sklepie tj. utworzenia Konta klienta – potrzebne nam będą do tego dane niezbędne do dokonania identyfikacji użytkownika i nadania dostępu do Konta. Podstawą przetwarzania danych w celu rejestracji i utworzenia Konta jest realizacja umowy tj. realizacja postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy, w związku z tym przetwarzamy dane w celu realizacji Zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Towary, zarządzania ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Sklepie usług związanych z kartami rabatowymi, podarunkowymi lub ofertami specjalnymi i promocjami. Podstawą przetwarzania jest  realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

obsługi zapytań składanych za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych Towarów, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

prowadzenia działań promocyjnych np. konkursów lub innych akcji promocyjnych, poprzez uczestnictwo, w których  użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach tj. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie zgody uczestnika akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

analizy użyteczności naszego Sklepu oraz jego ulepszania tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron naszego Sklepu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest ulepszanie jakości oferowanych przez Administratora usług lub towarów.

prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza Sklep, którymi Towarami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Towar lub dodania go do listy życzeń). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest lepsze zrozumienie oczekiwań naszych klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb.

 1. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE

Dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających Sklep będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w Sklepie tj. posiadasz Konto klienta;

przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres przewidziany w przepisach prawa dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody, będziemy je przetwarzać przez okres wskazany w oświadczeniu o udzieleniu zgody, jednak nigdy nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;

w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie  sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 1. TWOJE PRAWA

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.

Ponadto posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z nami na office@e-sandwichpanels.com. Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji przysługujących Tobie praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.

Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. ODBIORCY TWOICH DANYCH

 

Będziemy udostępniać Twoje dane wyłącznie naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, dostawcy usług transportowych, pocztowych, doręczeniowych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług związanych z promocją i reklamą.

W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu np. Privacy Shield (w odniesieniu do podmiotów z USA), który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/list lub podpisane z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udostępnienia niektórych funkcjonalności Sklepu. W związku z powyższym, konsekwencją ich niepodania może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia umowy sprzedaży, utworzenia Konta klienta lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszego Sklepu i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem z takiej strony. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi operatorów tych stron.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów w celu ochrony danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa, w szczególności ważne jest  zachowanie w poufności loginu i hasła do Konta oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z  Konta osobom nieuprawnionym prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Sklepu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy niezwłocznie informować na stronie Sklepu.